OM KLUBBEN

Travellers’ Club i Göteborg startades 1929 av ett antal vittberesta män med avsikten att kunna träffas och utbyta erfarenheter av vad man varit med om.
Idag är det fortfarande en aktiv klubb där ”oförvitlige svenske män” träffas. Vi har broderklubbar i Stockholm, Malmö, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. För att bli medlem krävs i princip att man arbetat utanför Europa minst sex månader eller rest mycket, och med detta menas förvisso inte charterresor. Vi är eller har varit t.ex. affärsmän, flygare, läkare, sjömän, ingenjörer, ekonomer, biologer, forskningsresande eller äventyrare helt enkelt. Många av oss har besökt ett stort antal länder, flera över hundra och några över hundrafemtio. Alla har mycket att berätta om från alla möjliga och omöjliga ställen från Arktis till Antarktis, från Kamtjatka till Centralamerika och Söderhavet. När ”travlarna” träffas är det därför en vittberest, vidsynt och erfaren skara som möts – en gång per månad, men med sommaruppehåll. Vi träffas för att mingla, knyta nya kontakter, lyssna på de senaste äventyren, läsa inkomna vykort från skrivalerta travlare, äta gott och njuta av ett föredrag om något aktuellt eller passande ämne – oftast med utlandsanknytning. Vid några av dessa tillfällen låter vi våra damer vara med. Ett par gånger om året ordnar vi resor. En längre  och en endagsresa med damer ofta  i Göteborgs skärgård.
Vi är idag cirka 190 medlemmar och vi brukar vara 55-65 på våra möten.
Visst låter detta trevligt? Eftersom du nog tycker det, så är det läge att kontakta oss, antingen någon travlare som du känner eller någon ur styrelsen – sök på denna flik- för ett besök som gäst.

HISTORIK
Nu är vi inne på vårt 90:e verksamhetsår och är en mycket aktiv senior!

Måndagen den 28 oktober 1929 träffades fem vittberesta män på Hotell Eggers i Göteborg och stiftade Travellers’ Club i Göteborg. Tidigare 1907 och 1927 hade två försök gjorts att starta en sådan klubb, vilka dock misslyckades. Sammanträdet hade utlysts av klubbens förste ordförande fil. dr Walter Kaudern efter kontakt med några personer från de tidigare försöken bl a boktryckaren Otto Elander och handlanden Thure Richman i samarbete med brittiske vice-konsuln Magnus Leijer och klubbens förste sekreterare handlanden Harald Thorsson. De nämnda anses vara klubbens stiftare och fick följande invalsnummer:

1 Walter Kaudern

2  Harald Thorsson

3  Magnus Leijer

4  Otto Elander

5  Thure Richman

Den interimsstyrelse som tillsattes vid det första sammanträdet bestod av ovannämnda Walter Kaudern och Harald Thorsson samt icke närvarande grosshandlare Ragnar Levander som blev klubbmästare med nr 6 i matrikellistan.

Efter det klubben stiftats av ”de fem” befanns det bäst att smida medan järnet var varmt, och nästa sammanträde utlystes till den 4 november 1929, åter på Eggers. Protokollet från stiftelsesammanträdet har ej kunnat återfinnas, men av protokollet från sammanträdet i november framgår att man redan hunnit samla tretton deltagare. Dessa var: direktör J Emil Armstrong, handlande Carl Brun, redaktör Otto Elander, redaktör Axel Fredenholm, fil dr Walter Kaudern, brittiske vicekonsuln Magnus Leijer, grosshandlare Ragnar Levander, direktör J Herman Nyman, redaktör Fritz Schéel, intendent J A W Stenung, direktör Hjalmar Torin, kassör Erik Widenfelt samt försäljningschef Sam Widenfelt. Alla kända namn i Göteborgs eller klubbens historia.

Klubben fick alltså en god start, och redan 1930 hade 73 medlemmar invalts. Klubben bildades dock under en tid då resandet tog tid. Båt var den enda möjligheten som stod till buds till transoceana destinationer, och med undantag för passagerarbåtarna till London och New York skedde resandet med lastbåtar, vilka med en fart av 8–12 knop trafikerade världshaven och på den tiden även medförde passagerare. För övrigt fick man anlita tåg eller till och med karavaner i enstaka fall. Tidsfaktorn satte därför många gånger en gräns för resandet, vilket i icke så få fall kompenserades medelst en temporär längre eller kortare stationering i utlandet. Antalet potentiella medlemmar som uppfyllde stadgarnas kvalifikationskrav blev under dessa förhållanden begränsat. Det tog därför 20 år innan medlemsantalet uppgick till 200. Dagens traveller finner vi dock i Povel Ramels “Titta vi flyger”, d v s jäktade jumbo-jet-resenärer med i förväg komprimerade reseprogram, som i sin kamp med konkurrenter och konjunkturer eller på grund av snäva bidrag till vetenskapliga expeditioner saknar tid till sällskaplig klubbsamvaro. En viss tröghet har därför mött klubben i dess strävanden att föryngra medlemsbeståndet. Fram till februari 2018 hade dock 1125 medlemmar invalts, och medlemsantalet håller sig omkring 190.

Under de gångna 89 åren har styrelsen haft 20 ordförande, nämligen:

 • 1929–1942                                 Walter Kaudern
 • 1942–1945                                 Lennart Reuterskiöld
 • 1946–1948                                 Olof Jonasson
 • 1949–1951                                 Sixten Carlé
 • 1952–1954                                 S Henry Wassén
 • 1955–1957 och 1963                 Sam Widenfelt
 • 1958–1960                                 Axel Weilenmann
 • 1961–1962                                 Elias Dahr
 • 1964–1966                                 Carl-Wilhelm Lindeberg
 • 1967–1969                                 Bengt Hubendick
 • 1970–1973                                 Lennart Holmin
 • 1974–1977                                 Kjell Ehnbom
 • 1978–1980                                 Göran Mellander
 • 1981–1983                                 Ingemar Slettengren
 • 1984–1985                                 Wille Hellman
 • 1986–1990                                 Gösta Brogren
 • 1991–2000                                 Sture Gustafson
 • 2001–2011                                 Håkan Bergström
 • 2012–2016                                 Jan Lindberg
 • 2017-                                         Henning Ericson

En av klubbens viktigaste traditioner är att på samtliga klubbmöten ställa upp med en god föredragshållare, som talar om resor världen runt eller andra klubbnära ämnen (”wer eine Reise macht hat was zu erzählen”). Föredragshållare kan vara såväl särskilt inbjudna personer som egna medlemmar.

Klubbmedlemmar med över 30 års medlemskap utses till travlarveteraner. De med minst trettio medlemsår är nu:

354    Stig Hedlund                   Invald           1950

507    Svante Bursie                                        1962

514    Staffan Widenfelt                                 1963

562    Sven-Bertil Andell                                1968

595    Peter Nyman                                         1971

624    Lars Södersten                                     1973

645   Chuck Kroeber                                      1975

661   Per Isacsson                                          1976

692   Sture Lindberg                                     1979

703   Orvar Moberg                                      1980

708   Erik Uddenberg                                   1981

730   Henrik Weilenmann                            1984

746   Björn Gunterberg                                1986

752   Gunnar Andréasson                            1986

755   Mart Estra                                             1986

756    Håkan Bergström                                1986

758   Sten Gunnarson                                    1987

767   Jan Lindberg                                         1987

775  Kjell Holmåker                                      1987

Frågan om damers närvaro vid våra sammankomster har länge diskuterats. Sedan många år är våra damer välkomna till några av våra sammankomster. Däremot är det tills vidare inte möjligt för damer att bli medlemmar.

Vi samarbetar sedan många år med våra broderklubbar i Norden, dels genom besök och dels genom att sända våra medlemsblad till varandra. Dessa kontakter har blivit allt livligare under senare år. Medlemmar i vår klubb har deltagit i Stockholmsklubbens och Malmöklubbens resor till bl.a. Egypten och Västindien.

År 1981 tog vår dåvarande ordförande Ingemar Slettengren initiativet till vårt medlemsblad “Travellers’ Bulletin”, som han sedan själv skrev under några år. Från att ha varit ett enkelt stencilerat blad har Bulletinen genom den mångårige hövdingen Håkan Bergströms insatser vuxit till en rikt illustrerad medlemsskrift. Numera har klubben också en egen hemsida (travellersgot.se), där bulletinerna finns tillgängliga, ofta med extra material jämfört med den tryckta versionen.

Travellers’ Club i Göteborg har tyvärr inget eget hus som broderklubbarna i Oslo och Köpenhamn även om detta diskuterats och t o m fonder skapats för detta. I stället har klubben hyrt in sig i förstklassiga lokaler för sina klubb­sammanträden och arkiv. Efter starten i Hotell Eggers har klubben i många år haft sin hemvist på Grand Hotel, Henriksberg och Lorensberg och vid enstaka tillfällen på Bachelors Club i vilken många av klubbens medlemmar också är med. Under senare år och även när detta tryckes håller klubben till i WB:s Ordenshus, Lennart Torstenssonsgatan 4, Göteborg.

Våra förbindelser med kungahuset har varit goda. Konung Gustaf VI Adolf var i många år vår förste hedersledamot och efterträddes av Prins Bertil.

Klubben har hunnit fira många jubileer. 10-årsfesten den 28 okt 1939 hos Bachelors Club med Walter Kaudern som ordförande. 15-årsminnet den 27 okt 1944 på Grand Hotel under ordförandeskap av Lennart Reuterskiöld. Föredrag hölls av professor Birger Nerman som berättade om “Gotland – Östersjöns Kreta. Världshandelsvägar under forntid och medeltid”. 20-årsdagen samma dag 1949 också på Grand Hotel med Sixten Carle som ordförande. Professor Carl Skottsberg höll ett föredrag kallat “På resa till antipoderna”.

25-årsjubileet den 28 okt 1954 på Grand Hotel med S Henry Wassén som ordförande var en av de stora talens och de många gåvornas fest. Högtidstalet hölls av ordföranden. 30-årsminnet den 28 okt 1959 hade Axel Weilenmann som ordförande och hölls på Park Avenue Hotel. Sammanträdet fick särskild glans genom att klubbens förste hedersledamot Prins Bertil hedrade jubiléet med sin närvaro liksom 150 andra medlemmar och gäster. Professor Artur Attman höll en högtidsföreläsning om “Travellers i Göteborg under Ostindiska Kompaniets dagar”, och HKH berättade roliga historier och var som alltid kamratlig och vänfast.

40-årsdagen den 28 okt 1969 hölls också på Park Avenue Hotel under ordförandeskap av Bengt Hubendick. Sven Gillsäter talade om sitt umgänge med pingviner i fem månader på Falklandsöarna och ingressföredraget hölls av Henry Wassén. Till 50-årsjubileet den 28 okt 1979 hade denne författat en minnesskrift ur vilken nedskrivaren av dessa rader hämtat material och inspiration. Ordförande var Göran Mellander, och sammanträdet hölls på Park Avenue Hotel. Vårt 60-årsjubileum hölls i WB:s Ordenshus med Gösta Brogren som ordförande. SAS hade skänkt fina resor som lottades ut bland deltagarna. Björn O. Albrektson, som just återvänt efter 10 år i Canada, höll ett mycket uppskattat anförande  med titeln Canada the land of the future.

Vår 70-årsfest hölls med deltagande av ett stort antal medlemmar med damer från oss och övriga nordiska klubbar i Odd Fellows Restaurang. Vår hövding och styrelsen presenterade ett omväxlande program under jubileumsdagarna som blev mycket uppskattat av deltagarna. Den 30-31/10 2004 firades 75-årsjubileum. Det började med cocktailparty på Röhsska museet och fortsatte med jubileumssupé på Park Aveny Hotel. Vår hövding Håkan Bergström erinrade i sitt välkomsttal om svunna tider och de äventyrliga resor som företagits av klubbens grundare. Övriga nordiska klubbar gratulerade och överlämnade presenter.  80-årsjubileet 31/10 2009 inleddes på eftermiddagen med ett cocktailparty i Stadsmuseet på Norra Hamngatan, medan galamiddagen på kvällen ägde rum på Hotell SAS/Radisson. Broderklubbarna gratulerade med tal och presenter. Från Trampelaget i Oslo fick vi ett stort boaormskinn, och vår dåvarande hövding Håkan Bergström tilldelades Den Utgåtte Stövels Orden. Klubbens 85-årsjubileum firades med cocktailparty på Emigranternas hus samt efterföljande galamiddag på hotell Radisson Blu. Vid festen presenterades Klubbens sångbok som sammanställts av Karl-Olof  Olsson med assistans av Jarl Kihlberg och Håkan Bergström. Jubileumsåret firades med en rad extra aktiviteter samt tävling i medlemsvärvning.

Klubben har då och då ordnat resor för medlemmarna. Ibland har det varit specialarrangemang enbart för klubben, ibland har en grupp klubbmedlemmar deltagit i en ”vanlig” resa. Vid flera av dessa resor har klubbens fana (det s.k. fanstyget) hållits högt. Den har setts vaja på diverse platser från Antarktis till Arktis. Resmål under de senaste 27 åren har varit:

1989  Egeiska havet

1993  Kina

1995  Loiredalen

1997  Istanbul

2000  Antarktis

2000  Ungern

2001  Svalbard

2004  Nya Zeelands subantarktiska öar

2005  Namibia

2005  Ryska Arktis

2005  Flodkryssning till Moskva

2006  Botswana

2006  Egypten

2007  Kamtjatka och Tjuktjerhalvön

2007  Kryssning på Donau

2008  Balticum

2008  Sydafrika med Malmöklubben

2009  Flodkryssning på Djnepr

2011  S:t Petersburg

2011  Flodkryssning på Volga

2012 Egypten med Malmöklubben

2012 Yttre Hebriderna

2012  Rundresa i Georgien

2013  Transsylvanien

2014 Flodkryssning på floden Lena i Sibirien

2014  Rundresa i Baltikum

2015  Rundresa i Albanien och Makedonien

2015  Nordvästpassagen

2016 Kroatien

2017 Flodkryssning på Donau

2018 Uzbekistan

2018 Korsika

2019 Slovenien

Travellers’ Club på Kap Arktitjeskij, nordspetsen på Severnaja Zemlja. Kjell Holmåker och Håkan Bergström håller upp fanan. Detta motiv har också förevigats av den kände akvarellisten Lars Lerin, som deltog i denna resa.

En uppskattad händelse är den årliga vårutflykten, där damer är välkomna att deltaga. Det har ofta handlat om båtresor, bl.a. till Vinga, Härön, Åstol, Käringön, Känsö och längs Dalslands kanal. Andra utflyktsmål har varit Åsunden (”gårdarna runt sjön”) , Ven och Visingsö, resa med hjulångare på Göta kanal och ångbåt längs Sotenkanalen.

KONTAKT

Kontakta oss om du undrar över något. Antingen fyller du i din e-postadress och ditt budskap på avsedd ruta längst ner på sidan eller kontaktar du någon i styrelsen eller som du känner förslagsvis via e-post eller telefon helt enkelt. Här följer fem användbara adresser:

Henning Ericson, henning.ericson@gmail.com, ordförande, “allt” inklusive e-posthälsningar från resor

Esbjörn Hillberg, esbjorn@hillberg.com, klubbsekreterare, medlemsfrågor

Gunnar Ladenvall, gunnar.lad@gmail.com , klubbmästare

Håkan Bergström, hakanibergstrom@gmail.com, vice ordförande, webb och resor

Staffan Lillienberg, staffan@lillienberg.se, sekreterare, webb

övriga i styrelsen finns under rubriken Styrelse i sin tur under Info.

Ansökan om medlemskap görs på särskild blankett som du finner genom att klicka nedan. Glöm inte att ange faddrar!

ansökningsblankett

(för ansökan om medlemskap)